logo
 • Algemene Huisregels

  Ryfari streeft naar een sfeer die gekenmerkt wordt door:

  ► Wederzijds respect.
  ► Openheid en vertrouwen.
  ► Samenwerken en verantwoordelijkheid nemen.

  Dit houdt in dat iedereen respectvol met elkaar omgaat zonder denigrerend of kwetsend te zijn; behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden. Dit geldt voor alle manieren van communiceren zoals verbaal (TS, Skype of andere communicatie programma’s) en non-verbaal (guildchat of andere channels).

  Iedereen zorgt ervoor dat hij/zij bekend is met de regels zoals die vastgelegd zijn op de website en met de afspraken die gemaakt zijn ten aanzien van b.v. aanwezigheid (bij raids), lootverdeling en alle omgangsvormen die hier terug te lezen zijn.

  Officers en guildmembers zijn samen verantwoordelijk voor de sfeer binnen deze guild en kunnen elkaar daar, indien nodig, ook op aanspreken.

  We gaan uit van de goede bedoelingen van elkaar en je baseert je niet op algemene (voor)oordelen.

  Om te voorkomen dat we (niet onbedoeld) mensen kwetsen of beledigen is het van belang dat we de volgende onderwerpen met beleid bespreken:

  ► Sexualiteit (en geaardheid).
  ► Religie.
  ► Etnische afkomst.

  We leven in een vrij land en daarom voeren wij ook in Ryfari het vrijheid van meningsuiting beleid, echter zit hieraan ook een grens waar normen & waarden kunnen worden overschreden en die worden zelfs in een vrij land niet getolereerd; dus ook niet binnen deze guild.

  Voorkom dus ten alle tijden rascisme, discriminatie, sexisme of andere kwetsende onderwerpen. Mocht het toch voorkomen dat mensen binnen de guild over de streep gaan dan zijn wij als officers genoodzaakt om maatregelen te nemen en zo te voorkomen dat e.e.a escaleert.

  Gebruikmaken van recordings (streamen / screenshots / voicerecordings) is toegelaten MAAR dit enkel na verwittiging aan de betrokken partijen. Geen verwittiging staat gelijk aan inbreuk op de privacy wetgeving en kan dus bijgevolg gerechtelijke gevolgen hebben.

  Iedereen zorgt ervoor dat hij/zij op de hoogte is van relevante informatie en van de laatste wijzigingen ten aanzien van de guild (deze informatie zal constant up-to-date terug te vinden zijn op de website).

  Dit alles komt in essentie op hetzelfde neer: behandel elkaar met respect. Ryfari bouwt erop dat officers en members hiernaar zullen handelen.

  Wees bekend met de regels, bij een overtreding van de regels is onwetendheid beslist geen geldig excuus. ook kunnen wijzigingen of aanvullingen worden aangebracht en het is belangrijk hiervan up-to-date te blijven. Indien je twijfelt over een handeling die niet in de regels staat: gebruik common sense. Als jij vind dat iets misschien niet correct of onacceptabel is, dan is dat meestal ook zo het geval.  Raadpleeg een admin of officer als je ergens niet zeker over bent.

  -Het Officer Team-

 • Forumregels 

  Het plaatsen van berichten op het forum van Ryfari houdt automatisch in dat je het eens bent met de hierna volgende richtlijnen van ons forum.

  Omgangsregels 

  • Op dit forum gelden de algemene huisregels.
  Wees correct tegenover andere leden en officers.

  • Opmerkingen en reacties van aanvallende, vijandige, vervelend belerende of uitlokkende aard worden niet getolereerd.

  • Leden die herhaaldelijk de goede sfeer op dit forum aantasten, worden verwijderd uit de database en zijn dus niet langer welkom.

  Plaatsen van berichten en overige zaken 

  • Schrijf in goed, duidelijk Nederlands. Gebruik punten, komma’s ed, en probeer de spelling correct te doen. Gebruik hoofdletters alleen aan het begin van een zin en voor afkortingen, nooit om een hele zin, topictitel of bericht in weer te geven: dit wordt gelezen als schreeuwen en is onbeleefd. Maar gebruik a.u.b. wél hoofdletters aan het begin van een zin, anders wordt de tekst onleesbaar.

  • Gebruik de opmaakcodes om dingen te benadrukken, met vet of cursief of onderstreept. Overdrijf het niet, maak weinig gebruik van grote of zeer grote letterweergave. Gebruik kleuren alleen functioneel, niet als versiering. Maak niet overdadig veel gebruik van smilies. Links mogen geplaatst worden als ze iets toe te voegen hebben aan de vraag. Pure reclame zal worden verwijderd.

  • Het dubbelposten van één onderwerp in meerdere rubrieken is niet toegestaan. Indien dat voorkomt zullen de vragen uit de minst relevante rubrieken verwijderd worden, zodat er slechts één vraag over blijft.

  • Discussies kunnen worden gesloten, indien de officers vaststellen dat een discussie geheel niet meer over het oorspronkelijke onderwerp (off-topic).

  • Mocht een bezoeker, member of officer van het forum zich zodanig gedragen, dat je je eraan stoort, wend je dan nooit via het forum zelf tot deze persoon. Gebruik in dat geval een Privé Bericht om met deze persoon contact op te nemen, of met een officer (die hierbuiten staat) indien discussie met de persoon zelf je niet zinvol lijkt.

  • Indien een officer vindt dat forumleden zich niet gedragen volgens de hier genoemde regels, heeft hij het recht, zonder opgaaf van redenen, forumleden te weren of te bannen.

  • Onderschriften die een mening of uiting bevatten over politiek, geloof, of andere maatschappelijke opvattingen zullen door de forumleiding verwijderd worden.

  -Het Officer Team-

 • Voice Applicatie Regels

  Net zoals op de chat channels en op het forum, gelden bij het gebruik van de Voice Applicatie ( TS / Discord ) de algemene huisregels. Er zijn echter een aantal belangrijke toevoegingen die zeker in acht genomen moeten worden om de ervaringen op dit communicatie medium voor iedereen aangenaam te houden, deze extra regels zijn:

  ► Schreeuwen,  irritante geluiden of ander kabaal op elk van de kanalen word niet aanvaard.

  ► Hoewel het hoorbaar maken van muziek of andere geluidsfragmenten is toegestaan, beperk het gebruik hiervan. Mensen kunnen zelf muziek afspelen en de gebruikte Voice Applicatie is geen radiostation.

  ► In raid- of pvp kanalen is het wenselijk dat het geluid dat uit je speakers komt niet hoorbaar is, indien dit wel het geval is zullen we je verzoeken gebruik te maken van een headset.

  ► Het bewust constant wisselen van kanalen om op die manier geluiden te spammen is een zware overtreding en kan leiden tot een onmiddelijke ban zonder waarschuwing; doe dit dus niet!

  ► Gebruikmaken van recordings (streamen / screenshots / voicerecordings) is toegelaten MAAR dit enkel na verwittiging aan de betrokken partijen. Geen verwittiging staat gelijk aan inbreuk op de privacy wetgeving en kan dus bijgevolg gerechtelijke gevolgen hebben.

  Deze regels zijn opgesteld zodat spelers die wel gebruik willen maken van de teamplay mogelijkheid niet gestoord of beledigd worden. Wil of kan je je hier dus niet aan houden dan raad ik je aan niet in de gameserver channels te komen.

  Houdt je je niet aan deze regels dan zullen de officers die online zijn je een waarschuwing geven met een kick of een ban van de teamspeak en/of gameservers en dit mogelijk ook doorvoeren. Uiteraard behoren vooral de officers het goede voorbeeld te geven!

  -Het Officer Team-

 • Raid Regels

  Raiden met Ryfari moet “Serious Fun” zijn, daarvoor hebben we onderstaande regels samengesteld:

  1. Waar kan ik een raider applicatie aanmaken?

  ►Eerst en vooral moet je inloggen op Ryfari Discord.
  ►Onder het tekstkanaal “Aanmeldingen” vind je de keuze “Raider Aanmeldingen”.
  ►Hier vind je een formulier “Raider Apply” waar je simpelweg de nodige info invult en post.
  ►De Raidleaders of Officers (enkel bij gebrek aan Raidleaders) kijken die dan zo spoedig mogelijk na en geven je eventueel de nodige feedback.

  2. Raiden algemeen:

  Gouden regel:

  Raiden is een lange termijn teamprestatie. Heb geduld en wees een teamspeler.
  Alle Raiders moeten bereid zijn om te leren en feedback te accepteren.

  Raiden is een teamsport. Het vereist 10+ mensen die toegewijd zijn aan het leren van hun class.
  Iedereen geeft zich 100% op de raidavond(en) zodat we deze kunnen clearen met het team.
  Iedere raid is het mogelijk dat je constructieve aanwijzingen krijgt om je te helpen te verbeteren.
  Raidleaders of Officers (enkel bij gebrek aan Raidleaders) zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat dit op een veilige, respectvolle manier gebeurd.
  We hebben allemaal gebieden waar we in kunnen verbeteren.
  Het is essentieel voor de raidgroei dat we in staat zijn om eerlijk naar onszelf te kijken en te werken aan deze punten.

  3. Raiddagen binnen Ryfari :

  De vastgelegde raiddagen zijn onder voorbehoud en vatbaar voor verandering.

  We starten met 1 dag per week raiden (voorlopig de woensdag).
  Als de groep groter wordt en er voldoende animo is, gaan we uitbreiden naar 2 dagen (dit zouden dan woensdag en zondag worden).
  Eens de groep én de flow goed zitten, dan gaan we terug naar 3 dagen raiden met een “social/fun run” als 3de dag (nog nader te bepalen welke dag dit wordt)
  Hiervoor zou eenieder en op eender welke char zich kunnen signen (trial/member/alt/raider/pvp’er).

  Als de groep niet groot genoeg is om als “full Ryfari” team te gaan raiden, dan worden de nodige spots gevuld door “pugs”.
  Dit met de bedoeling om zowiezo tot raiden toe te komen.
  Dit alles onder het motto : ” Alle ervaring die we als groep opdoen, komt ons later ten goede.”

  Binnen deze gedachtegang kan het dus best zijn dat het niet een “vol Nederlandstalige” groep wordt.
  Met als gevolg dat er Engels zal gesproken worden op Discord.

  4. Raiden met Ryfari kan je met de volgende ranks:

  Member/Alt:
  Mag altijd signen, het is aan de Raidleaders of Officers (enkel bij gebrek aan Raidleaders) om te bepalen of ze al dan niet meekunnen.
  Raider:
  Wordt verwacht altijd te signen (accept / tentative / decline).

  Rank aanpassingen:
  De Raider rank wordt geëvalueerd door Raidleaders  of Officers (enkel bij gebrek aan Raidleaders) en desnoods aangepast door Officers.
  Motivatie rond promotie/demotie is te verhalen bij Raidleaders of Officers (enkel bij gebrek aan Raidleaders).

  5. Welke roles hebben we nodig in een raid:

  ► Minimaal 10 personen. Waaronder 1 combatres, 1 heroism , 1 Raidleader, 1 Officer.
  ► Verder heeft niemand een vaste spot en wordt er, indien nodig, voor spots gerold. Idem als we uit de bovenstaande lijst dubbele hebben, wordt ook voor die spots gerold.
  ► Raidleaders of Officers (enkel bij gebrek aan Raidleaders) hebben het laatste woord over de raid setup, om te zorgen dat de raidgroep “leefbaar” is.
  ► We proberen iedereen een eerlijke kans te geven en te zorgen dat iedereen aan de beurt komt om mee te raiden.

  6. Hoe gaat de lootverdeling ?

  Loot is zowiezo altijd personal loot.
  Heb je jouw loot niet nodig, geef het aan de aangeduide persoon, deze wordt door Raidleaders of Officers (enkel bij gebrek aan Raidleaders) bepaald.
  Deze loot is voor iedereen vrij te rollen, wel geldt: Main spec > Off spec > Transmog gear

  7. Wij verwachten van een Raider:

  * Gear en voorbereiding

  ► Hij/zij is bezig met het continu optimaliseren van de gear van zijn/haar character.
  (haal het maximale uit de huidige stand van zaken van je gear, gems, enchants, etc.)
  ► Hij/zij komt voorbereid naar een raid: d.w.z.
  – Heeft de boss tactics opgelezen en heeft de video’s gezien.
  – Heeft van de vereiste flasks/food/pots/runes voldoende bij zich voor die raiddag.
  – Heeft alle gear enchanted / gemmed / 100% gerepareerd voor aanvang van de raid.

  ► Dit alles is van tevoren geregeld en niet om 20u? want dan willen we graag starten!

  *Raiding

  ► Hij/zij is bereid keer op keer te wipen om samen met de groep de fights te leren kennen en uiteindelijk de progress te halen.
  ► Hij/zij raid bij ons met 1 main character mee, zelfs als dat character uitgegeared is.
  ► De DBM addon heb je geïnstalleerd, is up to date en staat aan. Eventueel kan het gevraagd worden om andere addons toe te voegen.

  ► Als blijkt dat je ergens tekort komt aan voorbereiding, kennis, of skills; kan er gevraagd worden de groep te verlaten.

  *Aanwezigheid

  ► Hij/zij signt uiterlijk 1 dag van tevoren aan op de in-game kalender.
  ► De invites starten om 19:45. De eerste pull start om 20:00. Een last minute inschrijving of login kan leiden tot een teleurstelling dat je niet mee kan/mag.

  Accepted/Confirmed gesigned = aanwezig!

  Decline signen betekent dat je totaal niet aanwezig kan zijn.

  Tentative signen betekent dat je de intentie hebt om bij de raid aanwezig te zijn maar je weet niet zeker of je het haalt (op tijd of helemaal niet).
  Mocht je er toch op tijd of net wat later zijn, dan is het aan de Raidleaders of Officers (enkel bij gebrek aan Raidleaders) om te bepalen OF er nog plek voor je is en WANNEER je dan kan joinen (bij aanvang of na de pauze)

  ► Indien je gesigned hebt maar plots toch niet kan, geef dit voortijdig aan bij Raidleaders of Officers (enkel bij gebrek aan Raidleaders).
  Dit kan via de WoW App, Ryfari Whatsapp groep of Discord anders laat je mensen op jou wachten.
  ► Inschrijven en niet komen opdagen zonder verantwoording (vooraf of kort nadien) zal invloed hebben bij de evaluatiemomenten en kan uiteindelijk resulteren in rank degradatie.

  *Specs

  ► Van een tank verwachten wij een evenwaardige dps offspec.
  ► Van een healer verwachten wij een evenwaardige dps offspec.
  ► Een dps is vrij in het kiezen van een offspec, hetzij tank/heal of andere dps spec.

  Belangrijke aanvulling:

  Gebruikmaken van recordings voor publieke doeleinden (streamen / screenshots / voicerecordings) is toegelaten, MAAR dit enkel na verwittiging aan de betrokken partijen.
  Geen verwittiging staat gelijk aan inbreuk op de privacy wetgeving en kan dus bijgevolg gerechtelijke gevolgen hebben.

  -Het Officers Team-